هیات علمی و ساختار دانشکده

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

هیات علمی دانشکده تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی گرایش سمت
دکتر محمد حسین رضوی مدیریت ورزشی عضو هیات موسس
دکتر علیرضا امانی فیزیولوژی ورزشی رئیس دانشکده
دکتر طاهر افشارنژاد فیزیولوژی ورزشی مدیر گروه
دکتر محمد رضا اسماعیلزاده طلوعی فیزیولوژی ورزشی هیات علمی
دکتر سعید امیرنژاد مدیریت ورزشی هیات علمی
سرکار خانم استاد راحله غفاری  آسیب شناسی هیات علمی
سرکار خانم ایمن رضوی آسیب شناسی ورزشی هیات علمی
     

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 31 ارديبهشت 1396 ، 21:17