مقاطع تحصیلی در دانشکده

  • مشاهده در قالب پی دی اف

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در حال حاضر در گرایشها و مقاطع زیر دانشجو میپذیرد:

1- کاردانی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی

2- کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

3- کارشناسی ناپیوسته مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

4- کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

5- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی تندرستی

5- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

6- دکتری مدیریت ورزشی

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 31 ارديبهشت 1396 ، 21:19